رابط

خیلی وقت ها طول یک شلنگ جوابگوی نیاز شما نیست. یا نیاز است که از یک لاین، به عنوان مثال همزمان از چند تنور گازی استفاده کنید. این رابط برای وصل شدن سه شلنگ به هم یا افزایش طول شلنگ استفاده می شود. مناسب استفاده برای شلنگ شیرهای گازی تا ۱/۲ اینچ با حداکثر توان قابل پشتیبانی می باشد.