شیلنگ گاز

برای گاز رسانی به وسایل گازی مثل تنور گازی، اجاق گاز، کباب پز و … نیاز به شیلنگ مناسب است تا بتواند به خوبی گاز رسانی کند و به راحتی سوراخ نشود.