ولوم تنظیم حرارتتنور گازی ایلکانایک عددنداردچدن37 سانتی مترتنور سایز بزرگ